Điều khoản

1. Các hàng hóa không thể vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh của 24h express:
 - Các loại hàng hóa, vật phẩm, tài liệu bị cấm vận chuyển, lưu thông ... theo các quy định của Cơ quan Nhà nước.
- Hàng hóa có thể gây nguy hại cho người khai thác và vận chuyển.
- Hàng không thể vận chuyển bằng đường hàng không.

 

2. Quyền và nghĩa vụ của người gửi hàng:
Người gửi hàng có quyền khiếu nại và yêu cầu 24hexprss bồi thường thiệt hại vật chất theo mức được công bố:
- Đối với tài liệu chuyển phát nhanh, mức bồi thường tối đa là 20 USD/vận đơn.
- Đối với các loại hàng hóa chuyển phát nhanh, mức bồi thường theo giá trị trên invoice.
- Người gửi cần ghi rõ va đầy đủ mọi thông tin trên mặt trước của vận đơn.
- Cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp pháp cần thiết đi kèm với hàng gửi (nếu có).
- Đóng gói bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
- Thanh toán đầy đủ mọi khoản cước phí.

 

3. Trách nhiệm của 24h express:
- Kiểm tra tính hợp pháp của hàng gửi, trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm, 24h express có quyềntừ chối phục vụ.
- Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng gửi từ khi nhận gửi đến khi phát hàng cho người có quyền nhận hàng.
- Bồi thường các trường hợp có thiệt hại xảy ra như công bố.

 

4. 24h express sẽ không chịu trách nhiệm hoàn lại cước phí trong các trường hợp sau:
- Chuyển phát chậm do trường hợp bất khả kháng như: động đất, bão lũ, chiến sự, thiên tai, cấm vận, hạn chế do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Hàng không phát được do lỗi của người gửi hoặc do người nhận từ chối nhận hàng.

 

5. 24h express không chịu trách nhiệm bồi thường cho các trường hợp sau:
- Hàng bị thu giữ, tịch thu, tiêu hủy ... bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Hàng hóa, vật phẩm bị hư hại, hủy hoại do đặc tính tự nhiên.
- Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất mát, suy suyển, hư hỏng bưu gửi  và chuyển phát chậm ... gây nên.
- Khiếu nại quá thời hạn quy định.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Bản đồ đến văn phòng biên hòa

Bản đồ đến văn phòng TP.HCM

Thống kê truy cập

24h Express

Tổng số lượt truy cập
489,022
 
Số người đang online
3
24h Express